Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

V primeru vsebinskih vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev pošljite mail za posamezno področje:

V primeru tehničnih težav z vnosom podatkov v aplikacijo pošljite mail:

Odgovore na vaša vprašanja boste dobili v najkrajšem možnem času.

Sporočila
 • Oddajanje vlog 2019
  Datum: 26.10.2018

  Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 26.11.2018 (velja datum poštnega žiga).
  Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e- razpis v skenirani obliki.
  Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku.
  Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v zaprti ovojnici - velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
  Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.